Onderwijs-/adviesraad

Joeri Cohen - Vakgroep acupunctuur AVIG

Is sinds 2007 werkzaam als huisarts in zijn eigen praktijk in Harderwijk. Daarnaast werkt hij sinds 2011 als arts voor medische acupunctuur en is sinds 2015 ook gediplomeerd arts voor homeopathie. Joeri zijn visie is om de reguliere en complementaire geneeskunde met elkaar te integreren, in elkaar te verweven. Dat kan hij in zijn eigen huisartsenpraktijk realiseren door enerzijds volledig volgens de geldende richtlijnen van de huisartsen beroepsgroep te werken, maar anderzijds ook acupunctuur en homeopathie aan te bieden. Het mooie is dat in de huisartsenpraktijk voor veel klachten geen passende oplossing is. Juist in die gevallen kunnen complementaire behandelingen nog een oplossing bieden.

Naast patiëntenzorg is Joeri ook bestuurlijk actief (voorzitter van de huisartsengroep Harderwijk, actief in verschillende commissies bij de huisartsencoöperatie Medicamus). Verder ligt zijn hart bij onderwijs geven; 4x per jaar begeleidt hij coassistenten tijdens hun huisartsen-stage, verder is hij actief bij het organiseren/geven van (na)scholingen, zowel binnen de huisartsgeneeskunde, als binnen de medische acupunctuur.


 

Elsa Wierda - Vakgroep acupunctuur AVIG

Is al meer dan 25 jaar werkzaam in haar artsenpraktijk voor acupunctuur. Zij wil zich graag inzetten voor het promoten van westers medische acupunctuur (WMA) in Nederland. De wetenschappelijke onderbouwing en de neurofysiologische principes van de WMA zijn nodig om de toekomst van de acupunctuur door artsen in Nederland te garanderen. Hiertoe heeft zij mede bijgedragen aan de oprichting van de vakgroep acupunctuur van de Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG).

Verder heeft zij bestuurservaring bij de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging. Momenteel is ze ook lid van de Onderwijscommissie van de Academy for Integrative Medicine (AIM).


 

Yolanda Groeneveld - Vakgroep acupunctuur AVIG

Is opgeleid tot filosoof en arts en sinds 2000 werkzaam als arts voor de acupunctuur. Yolanda heeft de vaste overtuiging dat de tijd rijp is voor de verdere ontwikkeling en integratie van acupunctuur. Daar is een opleiding medische acupunctuur een belangrijk facet van.

Volgens Yolanda is er een toenemende behoefte aan een wetenschappelijke, en dus zelfkritische methode, om onze kennis en begrip van de acupunctuur te vergroten.


 

David Kopsky - NAAV

Als docent is David Kopsky in zijn element. Als arts is hij zeer begaan met zijn patiënten. Als onderzoeker is hij continu op zoek naar nieuwe behandelmogelijkheden voor neuropathische pijn. Omdat neuropathische pijn nog een ondergeschoven kindje is in de geneeskunde, heeft hij zich toegelegd op neuropathische pijn en is medeoprichter van het Instituut voor Neuropathische Pijn (INP). Het doel van dit instituut is patiënten met neuropathische pijn optimaal te behandelen zonder bijwerkingen. David Kopsky heeft al vele internationale wetenschappelijke artikelen gepubliceerd op het gebied van neuropathische pijn. De door zijn team ontwikkelde pijnstillende INP cremes voor neuropathische pijn zijn een nieuwe innovatie en worden steeds meer voorgeschreven door andere artsen. Op grote internationale en Nederlandse congressen spreekt hij vaak over neuropathische pijn en de daarbij behorende behandelingen.


 

Dirk de Vries - NAAV

Heeft geneeskunde gestudeerd aan het VU medisch centrum. Hij specialiseerde zich tot anesthesioloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum. In 2004 kwam De Vries bij het Spaarne Gasthuis werken als pijnarts en anesthesioloog. Naast de reguliere behandelingen van pijn maakt Dirk de Vries ook gebruik van acupunctuur voor de verlichting van pijnklachten. Door de samenwerking met het ziekenhuis zijn er korte lijnen naar andere specialisten en behandelingen in het ziekenhuis. Reguliere behandelingen en complementaire zorg gaan zo hand in hand voor een optimaal resultaat.


 

Babette Blokhuis - Vakgroep acupunctuur AVIG / NAAV

Reeds bij aanvang van de studie Geneeskunde is ze geïnteresseerd in acupunctuur. Alvorens haar specialisatie tot huisarts heeft ze haar opleiding tot acupuncturist afgerond. Sinds 2011 heeft ze een eigen praktijk voor acupunctuur in Zutphen. Daarnaast werkt ze vanaf 2013 als huisarts op verschillende plekken in Twente.

In de afgelopen jaren is acupunctuur een verrijking van haar behandelmogelijkheden als (huis)arts geworden. Vanuit haar passie als huisarts en acupuncturist ziet ze daarom in de WMA een belangrijke basis voor de toekomst en integratie van acupunctuur in de reguliere Westerse zorg.

Verder is ze lid van de onderwijscommissie van de Academy of Integrative Medicine (AIM). Daar geeft ze onder andere onderwijs voor artsen over Traditionele Chinese Geneeskunde.