Docenten
Dirk de Vries
David Kopsky

Kosten
€ 175,- (0% btw)

Data
nog niet bekend

Locatie
Amsterdam

Module Medische Acupunctuur 2) Neuropathie

Module Medische Acupunctuur 2) Neuropathie

De module neuropatische pijn is bedoeld voor artsen in opleiding tot arts westerse medische acupunctuur. Daarnaast ook voor acupunctuurartsen die een verdieping zoeken in de behandeling van neuropatische pijnklachten in een westers perspectief en voor reguliere artsen die interesse hebben in de complementaire mogelijkheden bij uiteenlopende neuropatische pijnklachten. Deze nascholing kan ook worden gevolgd door acupunctuur artsen als onderdeel van hun jaarlijkse nascholingsmodules

Leerdoel
Neuropathische pijnklachten als gevolg van diabetes en kankerbehandelingen worden frequent ondergediagnosticeerd en vaak niet goed uitgelegd aan patiënten. Deze nascholing is bedoeld voor artsen om kennis over neuropathie te verbreden en te verbeteren om die manier een goed inzicht te krijgen hoe klachten beter gemanaged kunnen worden. Voor patiënten kan dit een belangrijke stap zijn naar verbetering van kwaliteit van leven.

Programma reguliere nascholing

09.00 - 09.30 uur Algemene inleiding over neuropathie: prevalentie, kosten, invloed op kwaliteit van leven, gemoedstoestand, arbeid, en co-morbiditeit.
09.30 - 10.00 uur Uitleg zenuwfysiologie, type zenuwen, innervatie (met name gericht op sensorische huidzenuwen), pathofysiologie van neuropathie en neuropathische pijn (perifeer, segmentaal, thalamisch).
10.00 - 11.30 uur Oorzaken van neuropathische pijn. Diagnostiek: differentiatie met andere pijn (o.a. nociceptieve pijn, gewrichtspijn, skeletomusculaire pijn) met behulp van pijnkarakteristieken, locatie, co-morbiditeit, medicatiegebruik, screeningsvragenlijsten (o.a. DN-4), lichamelijk onderzoek (o.a. warmte/koude discriminatie, proprioceptie, reflexen, 2-punts discriminatie), aanvullend onderzoek (o.a. EMG, MRI, lab, huidbiopsie).
11.30 - 11.45 uur Pauze
11.45 - 12.30 uur Behandelmogelijkheden (1): werkingsmechanismes van verschillende analgetica (o.a. antidepressiva, anti-epileptica, cannabinoiden, opiaten), combinaties, interacties,  bijwerkingen, co-morbiditeit, effecten bij geriatrische patiënten.
12.30 - 13.30 uur Lunchpauze
13.30 - 14.00 uur Behandelmogelijkheden (2): topicale analgetica (werkingsmechanismen, responder-test), lopend wetenschappelijk onderzoek.
14.00 - 14.30 uur Behandelmogelijkheden (3): invasieve neuromodulatietechnieken Spinal cord stimulation, wortelblokades, RF behandelingen.
14.30 - 15.00 uur Behandelmogelijkheden (4): neuroprotectieve behandelingen (o.a. alfa-liponzuur, acetyl-L-carnitine, palmitoylethanolamide), met level of evidence.


Aanvullend programma
Met kennis over acupunctuur en andere complementaire modaliteiten om neuropathische klachten te managen

15.00 - 15.30 uur Behandelmogelijkheden (5): perifere neuromodulatietechnieken (o.a. TENS, PENS).
15.30 - 15.45 uur Pauze
15.45 - 16.30 uur Behandelmogelijkheden (6): medische acupunctuur, met level of evidence.
16.30 - 17.30 uur Praktijk medische acupunctuur.


Docenten 
Het programma wordt in de ochtend gegeven door Dirk de Vries.
Het middagprogramma wordt verzorgd door David Kopsky.

Accreditatie
AVIG: 5 punten acupunctuur of 5 punten algemeen medische nascholing.
VBAG: 1 studiepunt vakgericht én 1 studiepunt MBK. 
NAAV: accreditatie is aangevraagd en volgt achteraf.
NVA: goedgekeurd met de code AT/WM.

Kosten
De kosten voor deze opleiding zijn inclusief digitaal lesmateriaal, lunch en consumpties tijdens de lesdag.